"ไม่เคยท้อถอยที่จะสู้ ผ่านมาแล้วก็จะผ่านไป"

คุณกาญจนา จันทรังสี | มะเร็งลำไส้ใหญ่

เริ่มเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะ 2 เมื่อปี 2551 แต่หลังรักษาครบยังไม่ถึง 1 ปี โรคก็เกิดซ้ำอีกครั้ง และลุกลามไปยังต่อมน้ำเหลือง เป็นมะเร็งระยะ 3 จึงต้องผ่าตัดครั้งที่ 2 และรับเคมีบำบัดครบชุดอีก 12 ครั้ง เนื่องจากผลข้างเคียงเคมีบำบัดมาก น้ำหนักตัวก็เหลือน้อยเพียง 36 กิโลกรัม จึงตัดสินใจใช้ Tian Xian Liquid ไปด้วย ระหว่างเคมีบำบัดคลื่นไส้เล็กน้อยแต่ไม่อาเจียน คุณภาพชีวิตดีขึ้น มีผมร่วงเพียงเล็กน้อย ไม่ค่อยเพลีย ปัจจุบันเกษียณอายุราชการแล้ว ยังใช้ Tian Xian Liquid เพื่อดูแลสุขภาพ เลือกใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติ ระมัดระวังใส่ใจเรื่องอาหาร มองโลกในแง่ดี ทำจิตใจให้สบาย ออกกำลังกายตามความพอดีไม่มากเกินไป นอกจากนี้ ยังปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ


รีวิวเพิ่มเติม

มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

มะเร็งตับ

มะเร็งเต้านม

มะเร็งหลังโพรงจมูก

มะเร็งมดลูก

มะเร็งรังไข่

มะเร็งปอด

มะเร็งปากมดลูก


ปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เทียนเซียน ฟรี

กรอกรายละเอียดเพื่อให้ทีมเทียนเซียนติดต่อกลับ

Social Media


Copyright @ 2020 FEIDA CO., LTD. All rights reserved