มาตรฐานความปลอดภัยของ TXL

TXL มาตรฐานงานวิจัยรองรับ

มีงานวิจัยทางการแพทย์รองรับ 24 หัวข้อ มีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์นานาชาติแล้ว 16 ฉบับ


ผ่านการทดลองทางคลินิกในมนุษย์กับผู้เป็นมะเร็งระยะสุดท้าย


ผ่านการทดลองกับเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง


TXL มาตรฐานรับรองความปลอดภัย

ได้รับการบันทึกในสารานุกรมยาของสถาบันมะเร็งแห่งชาติอเมริกา (US NCI)


ผ่านการรับรองจาก US FDA


ผ่านการรับรองจาก อย.หลายประเทศ

ไม่ปนเปื้อนสารโลหะหนัก

ไม่มีสเตียรอยด์

ไม่ปนเปื้อนสารเคมี 270 ชนิด


ปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เทียนเซียน ฟรี

กรอกรายละเอียดเพื่อให้ทีมเทียนเซียนติดต่อกลับ

Social Media


Copyright @ 2020 FEIDA CO., LTD. All rights reserved